فروشگاه جامع تحقیق و مقاله پارس فایل

دسته بندی محصولات

شماره تماس پشتیبانی و مدیریت سایت

تحقیق در مورد ميراث زن وشوهر 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 17 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

ميراث زن وشوهر

زن و شوهر هم از هم ديگر ارث مي برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع مي شوند با جميع ورثه در صورتي كه خالي از موانع باشد (كفرو...) در هر صورت از يكديگر ارث مي برند. مگر در مريض، آن درصوتي است كه مرد درحال مريض بودن بازن ازدواج كرده، مرد اززن ارث نمي بردو زن هم از مرد ارث نمي برد.

مگراينكه آن مرداز آن بيماري رهايي يابد و يا دخول به زن كند. دراين صورت از يكديگر ارث مي برند، اگرچه شوهر پيش از دخول بميرد.

اقوال

ظاهر عبارت منصف آن است كه زن عين درختان ميوه دار و غير آن را وارث مي برد چون شهيد اينها را از ارث زن استثنا نكرد و لذا در عموم ارث باقي مي ماند، زيرا هرچه از مستثني منه بيرون باشد(زمين و آلات ساختماني) از عين آنها ارث مي برد مثل غير آنها .

واين يكي از اقوال درمساله. بلكه از منصف چنين نظري دور است و معروف بين فقهاي متاخرين و نزد خودمنصف است كه محروم است. زن از عين درختان مثل بناها نه قيمت آنها بلكه از قيمت آنها ارث مي برد.

و ممكن است حمل كنيم آلات رابر آنچه كه شامل درختان هم مي شود.

ظاهراً در مورد بناها فرقي ميان بنايي كه براي سكونت ساخته شده و بنايي كه براي مصالح و اغراض ديگر مثل آسيا، حمام و اتاق روغن گير زيتون يا كنجد يا آب انگور تهيه مي شود. اصطبل و طويله و غير اينها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اينها شامل مي شود.

اگر چه دراين موارد عنوان«باع»كه در بسياري ازروايات آمده است، داخل نمي شود، چون رباع جمع ربع است به معناي خانه.

اگر ميت دوتا

زوجه داشته

باشد.

فرق ندارد

روايات زيادي در اين باب است كه ميان زن با فرزند و بدون فرزند فرقي نمي گذارد، بلكه حاكي ازآن است كه مشتركاً آنها در محروميت امور ياد شده و گروهي هم اين را پديرفته اند.تعليلي كه روايت آورده اين است ترس از اينكه زن درخانه و زميني كه به ورثه مي رسد، كسي را وارد كند( شوهر ديگري) كه آنها از(وارث) او كرامت دارند كه هردو محروم شدن اشتراك دارند، ولي اين تعليل در مورد زن بدون فرزند قوي تر است

اما دليل كه منصف و ديگران بيان كردن كه ميان زن بافرزند و بدون فرزند را فرق گذاشته اندو اين فرق درروايت اذينه (اسم يك شخص) كه مقطوع است و اين ضعيف تر ازآن است كه بتواند روايات زياد كه درميان آنها هم صحيح وجود دارد و هم حسن تخصيص بزند.

واگر بتواند تخصيص بزند موارد ياد شده بايد كمتر ازارث زوجه باشد. درصورتي كه اين روايات اذينه دلالت بر محروميت كلي زن بدون فرزند داردو شايد تقليل از تخصيص آيه سزاواتر باشد وآن اينكه بگوييم فقط بر محروميت زن بدون فرزند دلالت دارد، نه بر محروميت زني كه داراي فرزند مي باشد و اين قول اولي است.

مردي كه

چهار زن

دارد

و به همين دليل بعضي كه مثل ابن اوريس قائل به قرعه هستند، براي اينكه قرعه براي هر امري است كه مشتبهه يا مشتبهه در ظاهر ولي في نفسه معلوم است و زن مثل آنجاست كه في نفسه معلوم وارث نمي باشد، يكي ازآن چهار زن هر كدام كه به قرعه خارج شدن ازارث محروم مي شود و نصيب زوجيت يا بين زوجها به صورت مساوي تقسيم مي گردد. براي اينكه مفروض انقضاء عده زن مطلقه است كه زوج اقدام كرده به گرفتن زن پنجم.

و بنابر مشهور( قول اول قول اماميه كه همه ارث مي برند) آيا سرايت مي كند، اين حكم بر جايي كه روايت نداريم مثل جايي كه مشتبهه شود مطلقه بين دو زن يا سه تا مشتبهه شود يا ميان پنج زن مشتبهه شود يا آنكه شوهر كمتر از چهارتا زن داشته باشد و يكي را طلاق بدهد و بازن ديگري ازدواج كند و زن مطلقه در ميان دوزن يا بيشتر مشتبهه شود يا مرد اصلاً با زن ديگري ازدواج نكرده باشد و لي زن كه طلاق داده باباقي زنها يا بعضي آنها مشتبهه شود.

يا آنكه مرد طلاق بدهد بيشتر از يكي و ازدواج كند با بيشتر از يكي تا برسد به آنكه چهار زن را طلاق دهد و با چهار زن ازدواج كند آنگاه معلوم نباشد زنان مطلقه ازاين 8 زن كدام هستند و زنان ازدواج كرده از اين 8 زن كدام هستند

يا آنكه فسخ كرده يكي رابيشتر از يكي را براي عيب يا امر ديگري با زن يا زنان ديگري ازدواج كرده باشد يا اصلاً ازدواج نكرده باشد و اشتباه رخ دهد دو قول است.

دو قول در مورد

اشتباه

به خاطر

و بنابراين به قرعه شويم هر كدام خارج شد مطلقه است و تقسيم مي شود. مال به صورت مساوي بين چهارزن.

و بنابر قول دوم نصيب زناني كه طرف شبهه هستند به طور مساوي مال بين آنها تقسيم مي گردد. به اين صورت كه اگر ميت 4 زن دارد و يكي را طلاق دهد اگر مردد بين دو تا باشيم سه چهارم مال براي 3 زن معلوم زوجه است و يك چهارم مال براي دو نفر است كه مردد هستيم و همين طور مثال بزن.

ولي مخفي نماند كه قول به قرعه در موردي كه نص نداريم قوي تر است بلكه در همان مورد نص هم اگر اجماع نبود قول به قرعه قوي تر بود و به هر حال بهتر آن است كه در همه موارد ياد شده زنان مشتبهه با يكديگر مصالحه كنند.

فصل سوم : في الؤلاء (ولايت داشتن)


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file35_1117922_1276.zip43.9k

نظرسنجی

کدام نوع فایل را میپسندید و به آن نیاز دارید؟